покорство

 • 31преклонение — същ. подчинение, покорство същ. благоговение, почит, уважение същ. обожание, боготворене, култ същ. обожаване …

  Български синонимен речник

 • 32примирение — същ. утешение, успокоение, забрава, облекчение, резигнация, примиреност, утеха същ. примирие, мир същ. смирение, покорство, търпение …

  Български синонимен речник

 • 33робия — същ. робство, робуване, подчиненост, зависимост, безправие, ярем, бреме, мъка, хомот, покорство същ. пленничество, крепостничество, феодализъм …

  Български синонимен речник

 • 34робство — същ. робуване, подчиненост, зависимост, робия, безправие, ярем, бреме, мъка, хомот, покорство същ. пленничество, крепостничество, феодализъм същ. иго, владичество …

  Български синонимен речник

 • 35смирение — същ. смиреност, послушание, примирение, покорство, покорност, подчинение, кротост, скромност, изпълнителност същ. спокойствие същ. отстъпване, отстъпчивост същ. търпение …

  Български синонимен речник

 • 36търпение — същ. търпеливост, спокойствие, търпеж, кротост, благост, сдържаност, въздържаност, смиреност, равнодушие, самообладание същ. издръжливост, упоритост, постоянство, настойчивост същ. толерантност, търпимост същ. твърдост същ. примирение, смирение,… …

  Български синонимен речник

 • 37уважение — същ. почит, зачитане, внимание, хатър, обич, респект, почтителност, благоговение, страхопочитание, преклонение, удостояване, достойнство същ. доверие, влияние, престиж, добро име същ. подчинение, покорство същ. култ, обожаване, обожание,… …

  Български синонимен речник

 • 38хрисимост — същ. податливост, послушание, покорство същ. сговорчивост, кротост …

  Български синонимен речник

 • 39покорствовать — ствую, ствуешь; нсв. см. тж. покорство кому устар. Быть покорным; подчиняться …

  Словарь многих выражений

 • 40Кожуховский поход — КОЖУХОВСКІЙ ПОХОДЪ. Подъ такимъ названіемъ извѣстны маневры рус. войскъ при Петрѣ Вел. подъ Москвой въ 1694 г.; они были вторыми крѣп. (инж рными) маневрами въ Россіи. Со времени сформ нія Преображ. и Семенов. пп. Петръ началъ производить маневры …

  Военная энциклопедия